مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین جامعه شناختی حساسیت بین ...
عنوان تبیین جامعه شناختی حساسیت بین فرهنگی : « مطالعه موردی اجتماعات قومی در شهر قروه »
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها آشنایی بین قومی ، ارتباطات بین فرهنگی ، ترک ها ، حساسیت بین فرهنگی ، کردها
چکیده این رساله تلاش دارد حساسیت های فرهنگی را در یکی از شهرهای ایران که واجد شکاف های قومی-مذهبی است بررسی کند. تحقیق حاضر به روش میدانی- پیمایشی انجام گرفته و یافته های آن نشان از آن دارد که عوامل اجتماعی –فرهنگی نقش موثری در پیدایش و تشدید ین شکاف ها و حساسیت ها دارند.
پژوهشگران جمال محمدی (استاد مشاور)، امید قادرزاده (استاد راهنما)، خالد عبدالله زاده (دانشجو)