1403/03/05
زانا مظفری

زانا مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15247
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه کردستان-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- ساختمان شماره 2 - اتاق 309
تلفن: 087-33664600- داخلی 2312

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1394 - 1397)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1392 - 1394)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی علوم اقتصادی ، دانشگاه رازی ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

کارشناسی
کارشناسی ارشد

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران بختیار جواهری، زانا مظفری، یاسمن مظهری، رامین امانی (1402)
اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران زانا مظفری، حسن فرازمند، زهرا امیدی (1401)
آزمون تجربی مدل رشد درونزای لوکاس در استان های ایران زانا مظفری، محمد مهدی برقی اسکویی (1401)
اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران مرتضی عزتی، زانا مظفری، خاطره علیلو (1398)
تأثیر ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران زانا مظفری، علیرضا کازرونی، فرید رحیمی (1397)
The effect of higher fuel price on pollutants emission in Iran Sayed Nematola mousavi, Zana Mozaffari, mohammad karim Motamed (2018)
بررسی و مقایسه صکوک انتفاعی با قراردادهای تأمین مالی مشابه در اقتصاد متعارف زانا مظفری، محمد علی متفکر آزاد، سید مهدی موسویان، خاطره علیلو (1396)
تاثیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران کاربردی از رهیافت BEER علیرضا کازرونی، زانا مظفری، مریم کریمی کندوله، مسلم امینی (1395)
مصرف انرژی در افق سیکل های تجاری صنعت ایران محمد علی متفکر آزاد، زانا مظفری (1395)
برآورد نرخ بهره در ایران با استفاده از منطق فازی علیرضا کازرونی، پویان کیانی، زانا مظفری (1395)
تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران علیرضا کازرونی، حسین اصغر پور، زانا مظفری (1395)
بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ایران سید مهدی موسویان، رضا ثقفی کلوانق، زانا مظفری (1395)
بررسی رابطه علی بین فقر و قتل های عمد در استان خوزستان: رهیافت علیت هشیائو مسعود خدا پناه، محمد هادی اکبر زاده، زانا مظفری (1394)
عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت سید نعمت اله موسوی، آرزو قسامی پور، زانا مظفری، مسلم امینی (1394)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه