1403/03/05
زاهد یوسفی

زاهد یوسفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4033-9546
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد شهرسازی ، تربیت مدرس ، ایران (1394 - 1387)
  عنوان رساله:
 • دکترای حرفه‌ای شهرسازی ، تربیت مدرس ، ایران (1392 - 1398)
  عنوان رساله: تبیین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دگرگونی ساختار فضایی کلان‌شهرها: مورد مطالعه کلان‌شهر تهران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

علایق پژوهشی

 • ترکیب فضاهای واقعی و مجازی و آینده شهرها
 • جغرافیای مکان و فضا
 • روش تحقیق
 • نظریه‌های برنامه‌ریزی
 • نوآوری اجتماعی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 • شهر هوشمند
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو هیئت علمی کمیته فنی نهضت ملی مسکن استان کردستان (1402 - ادامه دارد)
 • کارشناس سایت یابی در شرکت شهرنگار (1383 - 1384)
 • مدیر سایت‌یابی در شرکت پارس‌سل بین‌الملل (1384 - 1388)
 • مشاور مدیر و کارشناس ارشد فنی GIS در شهرداری تهران (1388 - 1399)
بیشتر