26 مرداد 1397
محمد رزاقي

محمد رزاقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 210
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق - الکترونیک
تلفن: 087-33662966
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک (1382 - 1387)
  عنوان رساله: مدلسازی و تحلیل انتشار پالس پیکوثانیه در تقویت کننده نوری نیمه هادی
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: مدلسازی تقویت کننده نیمه هادی موج رونده
 • کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • الکترونیک نوری
 • نانو الکترونیک
 • مدارهای مجتمع فوتونیکی
 • قطعات میکرو و نانومتری الکترونیکی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Seyed Mohsen Izadyar, Mohammad Razaghi, Abdollah Hasanzadeh (2017) Quantum Dot Semiconductor Optical Amplifier: Role of Second Excited State on Ultra High Bit-rate Signal Processing Applied Optics: 56; 3599-3607
2
Mohammad Razaghi, Mohammad Seifi Laleh (2016) Design and Modeling of Flower Like Microring Resonator OPTICS COMMUNICATIONS: 366; 370-381
3
Suchi Barua, Narottam Kumar Das, Sven Nordholm, Mohammad Razaghi (2015) Comparison of pulse propagation and gain saturation characteristics among different input pulse shapes in semiconductor optical amplifiers OPTICS COMMUNICATIONS: 359; 73-78
4
Suchi Barua, Narottam Kumar Das, Sven Nordholm, Mohammad Razaghi (2015) Analysis of Nonlinear Pulse Propagation Characteristics in Semiconductor Optical Amplifier for Different Input Pulse Shapes World Academy of Science, Engineering and Technology: 9; 20-16
5
محمد رزاقی، محمد سیفی لاله (1393) طراحی و مدلسازی فیلتر تمام نوری بر اساس اتصال سری پنج تشدید کننده ریزحلقه صنایع الکترونیک-Journal of Electronics Industries: 5; 73-83
6
Mohammad Razaghi, Omid Jafari, Narottam Kumar Das (2014) Pattern Effect Reduction Scheme for High Speed All-Optical Amplification System OPTICAL ENGINEERING: 53; 0761071 تا 0761078
7
yaser Khorrami, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2014) Tb/s All-Optical Nonlinear Switching Using SOA Based Mach-Zehnder Interferometer Scientia Iranica: 21; 843-852
8
محمد رزاقی، آزاد محمدی (1392) مدل سازی انتشار پالس های نوری پیکو ثانیه ای در افزاره های فوتونیکی مبتنی بر سیلیکون صنایع الکترونیک-Journal of Electronics Industries: 3; 31-36
9
MORTEZA Jamali, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2013) Optical self-switching based on a semiconductor-optical-amplifier-assisted Sagnac interferometer JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: 30; 2576-2583
10
Mohammad Razaghi, Arez Nosratpour, Narottam Kumar Das (2013) Demonstration and optimisation of an ultrafast all-optical AND logic gate using four-wave mixing in a semiconductor optical amplifier Quantum Electronics: 43; 184–187
11
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das (2012) Analysis of input pump pulse energy optimization for maximum four–wave mixing conversion efficiency in semiconductor optical amplifier OPTICAL ENGINEERING: 51; 0750041 تا 0750045
12
Mohammad Razaghi, Mojtaba Gandomkar, Vahid Ahmadi, Narottam Kumar Das, Michael Connelly (2012) Picosecond wavelength conversion using semiconductor optical amplifier integrated with microring resonator notch filter OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 44; 225-263
13
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das (2012) Analysis of non-linear refractive index influences on four-wave mixing conversion efficiency in semiconductor optical amplifiers OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 44; 528-533
14
مرتضی جمالی، وحید احمدی، محمد رزاقی (1391) سوییچ تمام نوری غیرخطی با ساختار تداخلی ساگناک مبتنی بر تقویت کننده نوری نیمرسانا و آثار متقابل پالس های خلاف جهت صنایع الکترونیک-Journal of Electronics Industries: 3; 67-81
15
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das (2011) Analysis of ultrafast nonlinear phenomena’s influences on output optical pulses and four-wave mixing characteristics in semiconductor optical amplifiers OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 42; 729-737
16
Mohammad Razaghi, Vahid Ahmadi, Michael Connelly (2009) Femtosecond pulse shaping using counter-propagating pulses in a semiconductor optical amplifier OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 41; 513-523
17
Mohammad Razaghi, Vahid Ahmadi, Michael Connelly (2009) Comprehensive Finite-Difference Time-Dependent Beam Propagation Model of Counterpropagating Picosecond Pulses in a Semiconductor Optical Amplifier JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY: 27; 3162-3174
18
Hamid Aghajanpour, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2009) Ultra-short optical pulse shaping using semiconductor optical amplifier OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 41; 654-658
19
Mohammad Razaghi, Vahid Ahmadi, Behrang Hadian Siahkal Mahale, Abas Zarifkar (2008) Calculation of the spontaneous emission spatial dependency in semiconductor laser using transmission line model Proceedings of SPIE: 7009; 1-4
20
محمد رزاقی، وحید احمدی، عباس ظریفکار (1385) تحلیل دینامیکی تقویت کننده نوری نیمه هادی موج رونده با استفاده از روش ماتریسهای انتقالی Modarres Technical and Engineering(فنی و مهندسی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس ): 26; 1-9
مقاله ارائه‌شده
1
Foroogh Khozeymeh Sarbisheh, Mohammad Razaghi (2016) A Differnet Analytical Approach of Whispering Gallery Modes in Optical Cylindrical Resonator Bio-Sensors 2nd international conference on science and engineering, Turkey, Istanbul
2
Niloofar Mohamadi, Mohammad Razaghi (2016) Modulation depth and power consumption optimization in silicon based ring resonator modulator based on pn junction 2nd Iranian Conference on Communications Engineering, Iran, Shiraz
3
محمد رزاقی، فروغ خزیمه یربیشه، احمدرضا دارائی (1394) طراحی یک سنسور اپتیکی با استفاده از بلور فوتونیکی دوبعدی کنفرانس فیزیک ایران 93، ایران، زاهدان
4
سید محسن ایزدیار، محمد رزاقی (1393) شبیه سازی تقویت کننده نوری نیمرسانا نقطه کوانتومی نوع nGaAs/GaAs خودآراسته با استفاده از معادالت آهنگ بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، تهران
5
Suchi Barua, Narottam Kumar Das, Sven Nordholm, Mohammad Razaghi (2014) Analysis of Gain Saturation Characteristics in SOAs for Different Input Pulse Shapes 14th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices (NUSOD 2014), Spain, Mallorca
6
محمد سیفی لاله، محمد رزاقی، مجتبی گندمکار (1393) طراحی و مدلسازی فیلتر تمام نوری بر اساس اتصال سری چهار تشدید کننده ریزحلقه و بررسی اثر ورنیر بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، تهران
7
آزاد محمدی، محمد رزاقی (1392) مدل سازی نحوه انتشار پالس های پیکو ثانیه در افزاره های فوتونیکی سیلیکونی دومین سمپوزیوم مهندسی ادوات مخابرات مجلسی، ایران، تهران
8
محمد سیفی لاله، محمد رزاقی (1392) بهبود مشخصه پاسخ فیلتر های تمام نوری با استفاده از ساختار اتصال سری چهار ریز حلقه تشدید یکنواخت بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، شیراز
9
Narottam Kumar Das, Mohammad Razaghi, Seyed Rasol Hosseini (2012) Four-Wave Mixing in Semiconductor Optical Amplifiers for High-Speed Communications 5th International Conference on Computers and Devices for Communication (CODEC 2012)
10
MORTEZA Jamali, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2012) Switching Characteristics of SOA-based Sagnac Interferometer for Subpicosecond Pulses 6th International Symposium on Telecommunications (IST2012)
11
MORTEZA Jamali, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2012) Dispersion Management and Optical Pulse Shaping in Nano Photonic Crystal Fiber Coupled with SOA 4th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN 2012)
12
Vahid Ahmadi, MORTEZA Jamali, Mohammad Razaghi (2012) Self-Switching Using SOA-Assisted Sagnac Interferometer 12th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices (NUSOD 2012)
13
yaser Khorrami, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2012) Tb/s all-optical nonlinear switching using semiconductor optical amplifier based Mach-Zehnder interferometer 20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2012), Iran
14
مرتضی جمالی، وحید احمدی، محمد رزاقی (1391) شبیه سازی و تحلیل تاثیر دینامیک حامل تقویت کننده نوری نیمه هادی بر عملکرد سوییچ تداخلی ساگناک همایش سالانه تقویت کننده فیبر نوری، ایران، کرمان
15
16
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das (2012) Evolution of the Generated Four-Wave Mixing Signal in Semiconductor Optical Amplifiers 4th Iranian Conference on Photonics Engineering, Iran
17
Arez Nosratpour, Mohammad Razaghi (2011) Optical and Logic Gate Implementation using Four Wave Mixing in Semiconductor Optical Amplifier for High Speed Optical Communication Systems 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011)
18
Mohammad Razaghi, Mojtaba Gandomkar, Vahid Ahmadi, Narottam Kumar Das, Michael Connelly (2011) Numerical Analysis of Wavelength Conversion Based on Semiconductor Optical Amplifier Integrated with Microring Resonator Notch Filter 11th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
19
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das, Vahid Ahmadi (2011) Input pump pulse energy optimisation to maximise four-wave mixing conversion efficiency in semiconductor optical amplifier 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran
20
yaser Khorrami, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2011) Two Photon Absorption Effect on Nonlinear SOA-MZI Switching 17th Iranian Conference on Optics and Photonics International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences, Iran
21
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das (2011) Impact of Non-Linear Refractive Indexes on the Four-Wave Mixing Conversion Efficiency in Semiconductor Optical Amplifiers 17th Iranian Conference on Optics and Photonics International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences, Iran
22
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das (2010) Four-Wave Mixing Signal Shaping Scheme Using Semiconductor Optical Amplifier for Optical Communication Systems 1st International Conference on Communications Engineering, Iran
23
yaser Khorrami, Vahid Ahmadi, Mohammad Razaghi (2010) Nonlinear Self-switching Using SOA Based MZI OSA-IEEE-COS Advances in optoelectronics and Micro/nano-optics
24
Seyed Rasol Hosseini, Mohammad Razaghi, Narottam Kumar Das (2010) Investigation of input pulsewidth, medium loss and gain effect on the output pulse characteristics of semiconductor optical amplifiers 10th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
25
Kambiz Abedi, Vahid Ahmadi, Mohammad Kazem Moravvej Farshi, Mohammad Razaghi (2009) Optical analysis of mushroom-type traveling wave electroabsorption modulatorsusing full-vectorial finite difference method 9th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
26
Mohammad Razaghi, Vahid Ahmadi, Michael Connelly, Kazhal Alsadat Madanifar (2009) Numerical modeling of sub-picosecond counter-propagating pulses in semiconductor optical amplifiers 9th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
27
Mohammad Razaghi, Vahid Ahmadi, Michael Connelly, Kazhal Alsadat Madanifar (2008) Investigation of bidirectional femtosecond pulses in SOAs using a modified nonlinear Schrodinger equation and improved finite difference method International Conference of fiber optics and photonics
28
29
Mohammad Razaghi, Abas Zarifkar, Behrang Hadian Siahkal Mahale, Vahid Ahmadi (2005) Calculation of the spontaneous emission spatial dependency in semiconductor laser using transmission line model 7th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling
30
محمد رزاقی، عباس ظریفکار، وحید احمدی (1384) محاسبه بهره و چگالی حامل دینامیکی تقویت کننده لیزر نیمه هادی به روش ماتریس انتقالی سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق، ایران، زنجان
31
Mohammad Razaghi, Vahid Ahmadi, Khosro Farahani, Abas Zarifkar, Mohammad sorosh, Mohammad Kazem Moravvej Farshi (2005) Investigation of transient amplified spontaneous emission in semiconductor laser amplifier Second IEEE Conf. on Wireless and Optical Communication Networks
32
Mohammad sorosh, Farzan Gity, Ahmad Reza Sherafat, Khosro Farahani, Mohammad Razaghi (2005) A neural network model for determination of the breakdown voltage for separate absorption and multiplication region avalanche photodiode (SAM-APD) Second IEEE Conf. on Wireless and Optical Communication Networks
33
Mohammad Hasan Yavari, Vahid Ahmadi, Fatemeh Shahshahani, Mohammad Razaghi (2005) Numerical analysis of three section distributed Bragg reflector tunable laser diode with modified oscillation condition based on the transfer matrix method Second IEEE Conf. on Wireless and Optical Communication Networks
34
Khosro Farahani, Mohammad Razaghi, Abas Zarifkar, Mohammad Kazem Moravvej Farshi (2004) A new approach for multi wavelength dynamic analysis of semiconductor laser amplifier using numerical method IEEE International Conference on Semiconductor Electronics, Malaysia
35
Mohammad sorosh, Abas Zarifkar, Mohammad Razaghi, Mohammad Kazem Moravvej Farshi (2004) Separate Absorption and Multiplication Avalanche Photodiode Model SAM-APD for Circuit Simulation 2nd IEEE GCC Conference & Exhibition Advancing Technology
36
Mohammad Razaghi, Abas Zarifkar, Mohammad sorosh, Vahid Ahmadi (2004) Steady State Distributed Equivalent Circuit Model for Semiconductor Laser Amplifier International Conference on Optics & Photonics in technology frontier
37
Mohammad sorosh, Abas Zarifkar, Mohammad Razaghi, Mohammad Kazem Moravvej Farshi (2004) A neural network model for determination of excess noise factor for separate absorption and multiplication region avalanche photodiode International Conference on Optics & Photonics in technology frontier
38
Mohammad Razaghi, Vahid Ahmadi, Abas Zarifkar (2003) Numerical Method for Dynamic Gain Analysis in Semiconductor Laser Amplifier Third Australasian Conference on Optic ,Laser and Spectroscopy
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد رزاقی (1382) مدلسازی و تحلیل تقویت کننده نوری نیمه هادی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
پایان‌نامه
1
نیلوفر محمدی، محمد رزاقی، امید جعفری (1395) تحلیل و بررسی مدولاتورهای نوری براساس ریز حلقه تشدید
2
3
4
5
6
محمد سیفی لاله، محمد رزاقی، مجتبی گندمکار (1393) طراحی و مدل سازی فیلترهای تمام نوری بر اساس حلقه تشدید
7
8
9
10
کتاب
1
Narottam Kumar Das, Hitoshi Kawaguchi, Mohammad Razaghi (2012) Optical Phase-Conjugation of Picosecond Four-Wave Mixing Signals in SOAs ISBN: 978-953-51-0784-2
سخنرانی
1
محمد رزاقی (1394) آشنایی با سلولهای خورشیدی دانشگاه کردستان
2
محمد رزاقی (1393) تکنولوژی های نوین در ساخت پنل های خورشیدی شرکت برق منطقه ای غرب کشور - کرمانشاه

دانشجویان

 • سيد محسن ايزديار
  نام و نام خانوادگی: سید محسن ایزدیار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله:
 • فروغ خزيمه
  نام و نام خانوادگی: فروغ خزیمه
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله:
 • شهرام اسلاميان
  نام و نام خانوادگی: شهرام اسلامیان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فوتونیک
  رساله:
 • نيلوفر محمدي
  نام و نام خانوادگی: نیلوفر محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق - الکترونیک
  پایان نامه:
 • آرم فردي
  نام و نام خانوادگی: آرم فردی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق - الکترونیک
  پایان نامه:
 • سوما زندي
  نام و نام خانوادگی: سوما زندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
  پایان نامه:
 • گلشن حمزه
  نام و نام خانوادگی: گلشن حمزه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
  پایان نامه:
 • بهنام كريمي
  نام و نام خانوادگی: بهنام کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1396 - ادامه دارد)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی (1394 - 1396)
 • مدیر گروه مهندسی برق (1393 - 1394)
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری (1389 - 1392)
 • معاون مرکز رشد و کارآفرینی (1388 - 1389)
بیشتر