1403/03/05
محمد احمدنژاد

محمد احمدنژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه رازی ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
Fundamental English Course Mohammad Ahmadnejad (2018)
Fundamental English Course Mohammad Ahmadnejad (2018)
Writing English Sentences Mohammad Ahmadnejad (2018)
Writing English Sentences Mohammad Ahmadnejad (2018)
کتاب
انگلیسی عمومی ویژه دانشجویان Mohammad Ahmadnejad, Nouroddin Yousofi, Farkhondeh Pursiah, Nozar Ghaysari (2019)
پایان نامه
A Comparative Study of the Use of English and Kurdish Animal Metaphors Nsar Wali Mustafa, Mohammad Ahmadnejad (2021)

علایق پژوهشی

  • توسعه حرفه ای معلم
  • جامعه شناسی زبان
  • تحلیل انتقادی گفتمان
بیشتر