1403/02/29

کامران نوبخت وکیلی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 7898
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تخمین مدل تقاضای لرزه‌ای برای سطوح خرابی متوسط و زلزله‌های نزدیک گسل پالسگونه کامران نوبخت وکیلی، کوثر یزدان نجاد، آزاد یزدانی (1402)
شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون کامپوزیت CFST با استفاده از داده های دینامیکی مودال آرمان مام عزیزی، محتشم خان احمدی، کامران نوبخت وکیلی (1401)
تخمین بیشینه ی پاسخ سیستم های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش های خطی سازی معادل محمد رشید سلیمی، مهران بایزیدی، کامران نوبخت وکیلی، آزاد یزدانی (1401)
ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین نامه بارگذاری ایران آرمان کاکائی، محمد رشید سلیمی، روشنک آماده، کامران نوبخت وکیلی، آزاد یزدانی (1400)
تعیین سطح لغزش بحرانی در ترانشه‎های خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کامران نوبخت وکیلی، میرمحمد سید هاشمی، علیرضا عاملی (1386)
استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین سطح لغزش بحرانی شیبهای خاکی احمد علی فخیمی، حمید محرمی، کامران نوبخت وکیلی (1380)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
The influence of constitutive model on the numerical assessment of mechanized tunneling Kamran Nobakht Vakili, Arash Alimardani Lavasan, Tom Schanz, Maria Datcheva (2014)
A practical approach to constitutive models in the analysis of geotechnical problems Kamran Nobakht Vakili, Thomas Barciaga, Arash Alimardani Lavasan, Tom Schanz (2013)
بررسی اثر خصوصیات هیدرودینامیک اشباع بر دقت پیش بینی مدل تحلیلی زهکشی گلوور دام سهراب عزیزپور، پرویز فتحی، کامران نوبخت وکیلی، مهدی ابراهیم پور (1389)
روشی هوشمند جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک سهراب عزیزپور، پرویز فتحی، کامران نوبخت وکیلی (1389)
برآورد ویژگیهای هیدرودینامیک اشباع خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیوندی سهراب عزیزپور، پرویز فتحی، کامران نوبخت وکیلی (1389)
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته