1403/01/27

فرزاد غیاثی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 561123
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1383)
    عنوان رساله: بررسی اثرات کادمیوم بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و سلولی ماهی کپور معمولی و نقش زئولیت طبیعی در کاهش ایا اثرات
  • دکترای حرفه‌ای دامپزشکی ، دانشگاه ارومیه ، دانشگاه ارومیه (1370 - 1376)
    عنوان رساله: تعیین گونه های عامل بابزیوز گوسفندی و چگونگی پراکندگی کنه ها در گوسفندان بیمار شهرستان ارومیه
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Remarkable positive effects of figwort (Scrophularia striata) on improving growth performance, and immunohematological parameters of fish Hosein Hoseini, Mehrdad Poyanmeh, Azadeh Froughi, Moha esmailli, Farzad Ghiasi, REZA LORESTANI (2022)
Histological Effects of Cadmium on Hepatopancreas and Gill in Cyprinus carpio Farzad Ghiasi, Seyed Saied Mirzargar, Javad Ashrafi Helan (2017)
مقایسه تجمع زیستی جیوه کل در بافت عضله دو گونه ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای سد قشلاق سنندج مهدی خوشناموند، شهرام کبودوندپور، فرزاد غیاثی، بهمن بهرام نژاد (1389)
)Hypophthalmichthys molitrixپایش جیوه تجمع یافته در بافت های مختلف ماهی کپور نقره ای ( مهدی خوشناموند، شهرام کبودوندپور، فرزاد غیاثی (1389)
مطالعه پارامتر های خونی و بیوشیمی سرمی کپور معمولی (Cyprinus carpio) متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیوم فرزاد غیاثی، سیدسعید میرزرگر، جمیله سالار آملی، علیرضا باهنر، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Cadmium exposure of common carp ,Cyprinus carpio :effects on phagocytic index Farzad Ghiasi, Seyed Saied Mirzargar, Mojdeh Sharifian (2007)
Effects of sub lethal concentration of cadmium on the level of serum enzymes of common carp Seyed Saied Mirzargar, Farzad Ghiasi, Jamileh Salar Amoli, Alireza Bahonar (2007)
EFFECT OF SUBLETHAL CONCENTRATION OF CADMIUM ON THE LEVELS OF SERUM ENZYMES OF COMMON CARP (Cyprinus carpio ) Seyed Saied Mirzargar, Farzad Ghiasi, Jamileh Salar Amoli, M. Rostami (2007)
سخنرانی
پایان نامه
اثرات عمل آوری خوراک، مکمل آنزیمی و نوع غله بر عملکرد جوجه های گوشتی زینب قبادی، احمد کریمی، فرزاد غیاثی، محمدعلی زارعی، برزان بهرامی کمانگر (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • سم شناسی آبزیان
  • بیماری های آبزیان
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه (1394 - ادامه دارد)
  • مدیر گروه (1384 - 1392)
بیشتر