افشین قاسمی

صفحه نخست /افشین قاسمی
افشین قاسمی
نام و نام خانوادگی افشین قاسمی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک