فرشته کیاست

صفحه نخست /فرشته کیاست
فرشته کیاست
نام و نام خانوادگی فرشته کیاست
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!