مشخصات پژوهش

صفحه نخست /هنجارگریزی های خاقانی شروانی ...
عنوان هنجارگریزی های خاقانی شروانی در ردیف قصاید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خاقانی شروانی، ردیف، قافیه، هنجارگریزی ، وحدت لفظی، وحدت معنایی
چکیده ردیف یکی از عوامل مهم و نقش آفرین در افزایش موسیقی کناری شعر است. قرار گرفتن آن بعد از قافیه و داشتن وحدت لفظی و معنایی وجه مشترک همه ی تعاریف این مقوله از آغاز تاکنون بوده است. خاقانی شروانی (595-515 هـ . ق) با هنجارگریزی در این زمینه و با استفاده از ظرفیت های زبانی چون ایجاد معانی مجازی، کنایی و استعاری جدید در بافت کلام، همه ی تعاریف موجود در زمینه ی وحدت معنایی را به چالش کشیده است؛ به گونه ای که تنها در یک چامه ی بلند 145 بیتی 116 معنی گوناگون از ردیف هایی به کار رفته، ارائه کرده است. در پژوهش حاضر ضمن نشان دادن توان هنری خاقانی در این زمینه، کوشش شده تا تعریف ردیف نیز مورد تجدیدنظر واقع شود. در این راستا انواع ردیف های اسمی، فعلی، قیدی و امثال آن در قصاید خاقانی بررسی شده است.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)