1402/09/13
سید احمد پارسا

سید احمد پارسا

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4573
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی (1378 - 1382)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (1368 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (1370 - 1372)
  عنوان رساله: بررسی اثرات دو روش تدریس در متن و تدریس انتزاعی(تدریس در متن و تدریس انتزاعی) برمیزان یادگیری برخی از دانش آموزان دبیرستانهای شیراز در درس دستور زبان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
حذف و مؤلفه های آن در کتاب «نفرین زمین» آل احمد براساس نظریه «ون لیوون» ناهید اشرفی، ابراهیم رنجبر، سید احمد پارسا (1402)
تحلیل و بررسی لالایی های بیداری سید احمد پارسا، شهربانو حسین پناهی (1402)
تحلیل منطق گفتمانی کاربست جری و تطبیق آیات قرآنی در قصاید انوری سید احمد پارسا، نگین رستمی (گروه زبان و ادبیات فارسی) (1401)
معرّفی مآخذ اشعار فارسی کتاب شرفنامۀ بدلیسی یداله محمدی، سید احمد پارسا (1400)
بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی سید احمد پارسا، مهین کریمی (1399)
آرمانشهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاستهای عصر پهلوی دوم مینو محمدی، سید احمد پارسا، قهرمان شیری (1399)
A Lesser Known Characteristic of Metaphorization in Khaghani’s poems sayyed ahmad parsa, AttaUllah Ouliaie (2020)
کارکرد جملات معترضه عربی در نفثهالمصدور سید احمد پارسا، خدیجه محمدی (1398)
تشبیه های تلمیحی در سروده های شفیعی کدکنی (م. سرشک)» حبیب الله سلیمی، سید احمد پارسا (1398)
نوآوریهای یغمای جندقی در هجوسرایی علی نظر نظری تاویرانی، سید احمد پارسا (1397)
سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید سید احمد پارسا، محمد سعیدی مقدم (1396)
رد پای سبک خاقانی در سروده های بهار سید احمد پارسا، چیمن خوشنمای بهرامی (1396)
ریخت شناسی فابل های مرزبان نامه حسین صادقی، سید احمد پارسا، یوسف طاهری (1395)
انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی کس پیمان تباری، سید احمد پارسا، محمد علی گذشتی (1395)
ریخت شناسی قصه های پریان در زبان کردی سید مظهر ابراهیمی، سید احمد پارسا (1395)
نشانه شناسی غزلی از مولانا یداله محمدی، مصطفی گرجی، سید احمد پارسا (1394)
Humanism in Intellectual Style of Sherko Bekas, the Contemporary Poet from Iraqi Kurdistan Payman Tabari, sayyed ahmad parsa, Mohammad Ali Gozashti (2015)
پMetamorphosis (Change) of Love in Shamloo’s Intellectual Style Payman Tabari, sayyed ahmad parsa, Mohammad Ali Gozashti (2015)
شمس تبریزی، غیبت یا شهادت سید احمد پارسا، یداله محمدی (1394)
بررسی و تحلیل غزلی از مولانا با رویکرد نشانه شناسی یدالله محمّدی، مصطفی گرجی، سید احمد پارسا (1393)
درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی سید احمد پارسا، ناصر محبی (1393)
عرفان و عرفان نمایی در آیینه ی فرهنگ عامیانه سید احمد پارسا، حیدر دهمرده (1393)
روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان های کوتاه رئالیستی سید احمد پارسا، یوسف طاهری، حسین صادقی (1389)
رابطه ی کارکرد زبانی با تیپ های شخصیتی داستان «فارسی شکر است» سید احمد پارسا، علی محمد پشت دار، کیومرث گروسی (1389)
ساقی نامه ی نظامی گنجه ای و تعداد واقعی ابیات آن سید احمد پارسا، محمد آزاد مظهری (1389)
ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام سید احمد پارسا، محمد آزاد مظهری (1389)
ریخت شناسی حکایت های کلیله و دمنه ی نصرالله منشی سید احمد پارسا، لاله صلواتی (1389)
انواع خواب و رؤیا در مثنوی سید احمد پارسا، گل اندام واهیم (1388)
نقش امثال در پژوهشهای تاریخی سید احمد پارسا (1388)
مقایسه ی سبکی هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1387)
سبک شناسی هجویات متنبی سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1386)
نگرشی بر آیین مهر پرستی سید احمد پارسا (1385)
سبک شناسی هجویات خاقانی سید احمد پارسا (1385)
درنگی بر ایوان مداین سید احمد پارسا (1385)
مثل از نگاهی نو سید احمد پارسا (1384)
تأثیر فرهنگ اسلامی بر امثال فارسی لطف الله یار محمدی، سید احمد پارسا (1383)
نیم نگاهی به بدیع نو سید احمد پارسا (1382)
نگرشی بر حماسه ی گیل گمش سید احمد پارسا (1380)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی استعاره و کنایه در رمان حالا کی بنفشه می کاری؟ شهربانو حسین پناهی، سید احمد پارسا (1399)
حافظ شیرازی درکردستان مریوان کیز، سید احمد پارسا، نجم الدین یونس (1397)
میر سیّد علی همدانی و خاقانی سید احمد پارسا (1394)
زبان فارسی و نقش آن در تقویت مبانی هویت ایرانی سید احمد پارسا، نعمت اله عزیزی (1393)
تابۆ شکینی له شیعری مه حوی دا سید احمد پارسا (1392)
بررسی ویژگی های سبکی غزلیات فرید اصفهانی سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1389)
استاد فرزان، سخن سنجی کم نظیر سید احمد پارسا (1386)
بررسی مثل از نگاهی نو سید احمد پارسا (1386)
سبک شناسی امثال فارسی سید احمد پارسا (1386)
جنسیت زدگی زبان فارسی سید احمد پارسا (1385)
آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی سید احمد پارسا (1384)
نگاهی دیگر به سلامان و ابسال سید احمد پارسا (1383)
وضعیت مثل در موج سوم سید احمد پارسا (1382)
امثال و حکم کردی در شعر نظامی گنجوی سید احمد پارسا، ژیلا صالحی (1382)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
مثل شناسی و مثل نگاری سید احمد پارسا (1400)
فولکلوری کوردی سید احمد پارسا (1400)
فرهنگ و ادبیات بومی سید احمد پارسا (1394)
مثل پژوهی سید احمد پارسا (1393)
کتاب
رونبیژی له ئه ده بی کوردیدا سید احمد پارسا (1397)
سلطان اقلیم سخن سید احمد پارسا (1395)
تعلیم اللغه الفارسیه للعرب سید احمد پارسا (1394)
سخن شیرین فارسی اکبر صیادکوه، منیژه عبداللهی، کاووس حسن لی، سید احمد پارسا (1393)
اینک خورشید از غرب طلوع می کند سید احمد پارسا (1388)
سخن شیرین فارسی اکبر صیادکوه، کاووس حسن لی، منیژه عبداللهی، سید احمد پارسا (1386)
پایان نامه
شرح و تحلیل و تطبیق صور خیال در شعر شاعران کُرد پارسی گو عدنان احمد علی، محمود فضیلت، سید احمد پارسا (1401)
تحلیل گفتمان انتقادی هفت رمان فارسی بر اساس الگوی ون لیوون ناهید اشرفی، ابراهیم رنجبر، سید احمد پارسا (1400)
تحلیل تطبیقی اشتقاقات در گویش بادینی زبان کُردی و زبان فارسی هزرت کاکل بارانی، سید احمد پارسا، زانیار نقشبندی (1400)
تحلیل کارکردهای معنایی سروده های گلستان سعدی آرینا محمد پور، سید احمد پارسا (1400)
بازتاب ادبیات پایداری در تشبیهات شاعران شاخص دهۀ 60 بهنام بسطامی، سید احمد پارسا (1399)
جری و تطبیق در قصاید انوری ابیوردی نگین رستمی (گروه زبان و ادبیات فارسی)، سید احمد پارسا (1398)
بررسی تکنیک های روایت در آثار نسیم مرعشی عبدالناصر بهرام بیگی، سید احمد پارسا (1398)
بررسی تاثیر فلسفه اشراقی سهروردی بر ملای جزیری وحید نعمت رمضان، سید احمد پارسا (1398)
بررسی و تحلیل تشبیه در شعر شاعران دهه چهل حبیب الله سلیمی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1398)
بررسی شگردهای زیبایی شناسانه مدح در قصاید خاقانی سمیه خسروی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1398)
بررسی کارکردهای جملات معترضه در تاریخ بیهقی شهلا محمودی، سید احمد پارسا (1397)
تکنیک و محتوا در رمان های شاخص ایرانی دهه ی هشتاد شمسی سعدی حاجی، سید احمد پارسا، قهرمان شیری (1397)
بررسی و تحلیل هجو در شعر فارسی از قر ن نهم تا معاصر Alinazar Nazaritawirani, sayyed ahmad parsa, Najmeddin jabbari, Nasrin Ali Akbari (2018)
مقایسه کاربرد نماد در غزلهای عرفانی سنایی و محوی نوشیروان مجید احمد، سید احمد پارسا (1397)
خوانش بوم گرایانه ی سروده های بیکس و سهراب سپهری خالد یوسفی، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1396)
بررسی و مقایسه کارکرد زاویۀ دید در رمان سال بلوا و نرد بخت هلاله علی رشیدی تاژان، نجم الدین جباری، سید احمد پارسا (1396)
بررسی کارکردهای ردیف در غزلیات خاقانی و نظامی سیدحسام حسینی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
بررسی آلات موسیقی در قصاید خاقانی هیوا عبدی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395)
بررسی استعاره و تناسب موضوعی آن در قصاید خاقانی عطااله اولیایی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395)
مطالعه دیدگاههای تربیت اخلاقی عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر مریم اسماعیلی، نعمت اله عزیزی، سید احمد پارسا (1395)
بررسی و تحلیل شگردهای طنزآفرینی علی اکبر دهخدا در چرندپرند و دیوان اشعارش ارسطو حیدری، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395)
بررسی و تحلیل تشبیه در شعر شاعران دهه سی رضا خلج، سید احمد پارسا، نسرین علی اکبری (1394)
جلوه های فرهنگ اسلامی در حدیقه سنایی معصومه احمدی، سید احمد پارسا، قربان ولیئی (1394)
ریخت شناسی قصّه های پریان در زبان کردی سید مظهر ابراهیمی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1393)
بررسی رئالیسم اجتماعی در آثار محمد بهمن بیگی ناصر راز نهان، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1393)
جنبه های نمایشی اشعار مهدی اخوان ثالث وفا زندی، سید احمد پارسا، طیبه فدوی (1393)
بررسی معانی ثانوی جملات پرسشی و امری در دفتر اول مثنوی فهیم بشیری، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1393)
بررسی سمبولیسم اجتماعی در شعر دهه سی فرشاد مرادی، سید احمد پارسا، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، علی محمدی (1392)
بررسی بازتاب فرهنگ عامه در حکایات نصیحه الملوک غزالی سمانه فیضی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1392)
بررسی ساختاری روایت های هفت گنبد نظامی براساس نظریه ی گرماس نرجس قابلی، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1392)
بررسی ذکر و حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی از دیدگاه علم معانی گشین شکوهی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1392)
تحلیل رمان سووشون براساس نظریه ی ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن شریفه مرادی، سید احمد پارسا، کمال خالق پناه (1392)
بررسی امثال در بوستان و گلستان سعدی علی اکبر خسرو پناه، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1392)
بررسی تطبیقی امثال عربی وکردی نادر مصطفائی راد، عبدالله رسول نژاد، سید احمد پارسا (1391)
پایان بندی در رمان های پست مدرن فارسی سمیرا ریزه وندی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید احمد پارسا (1391)
شگردهای هنری عبید در آفرینش طنز حسن کارگر، سید احمد پارسا، نسرین علی اکبری (1391)
رابطه ی کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان های آل احمد سعدی حاجی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1391)
تحلیل و بررسی زبانی و ادبی گور نوشته های گورستان شهرستان مریوان اقبال رحیمی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1391)
بررسی اندیشه های کلامی در قصاید خاقانی سیدعلی مرادی، سید احمد پارسا، هادی رضوان (1390)
صورخیال در دیوان نالی کردستانی شهلا مظفری، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1389)
بررسی نقش های معنایی-منظوری جملات پرسشی در غزلیات شمس دلارام مهدوی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1389)
بررسی و مقایسه خمریات ابن فارس مصری و حافظ شیرازی طیبه مرادیانی، محسن پیشوایی علوی، سید احمد پارسا (1388)
بررسی تطبیقی شعر نو کردی و فارسی (با توجه به اشعار نیما یوشیج و عبدالله گوران) مهناز شریعتی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1388)
سبک شناسی اشعار فارسی مولانا خالد نقشبندی پروین کاکایی، سید احمد پارسا (1388)
رابطه ی کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی داستان های جمال زاده کیومرث گروسی، سید احمد پارسا، علی محمد پشت دار (1388)
تحلیل و بررسی مدایح نبوی (ص ) در آثار پارسی گویان کرد سید بهاء الدین حسینی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1387)
بررسی فرم و محتوای اشعار مستوره کردستانی مستوره درخشی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1387)
بررسی جلوه های فرهنگ عامه در مرزبان نامه ناهید اشرفی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1387)
بررسی جلوه های فرهنگ مادری نظامی در حوزه ی زبانی هفت پیکر و خسرو شیرین ژیلا صالحی، سید احمد پارسا، محمد مراد ایرانی (1386)
مقایسه سبکی هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی فرشاد مرادی، سید احمد پارسا، عبدالله رسول نژاد (1385)
بررسی دانسته ها و باورهای عامیانه و عالمانه در قصاید بلند خاقانی فاطمه دیوسوار، سید احمد پارسا، محمد مراد ایرانی (1385)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • بلاغت
 • نقد و نظریه ادبی
 • ادبیات معاصر
 • خاقانی
 • ادب شفاهی
بیشتر

دانشجویان

 • شهربانو حسین پناهی
  نام: شهربانو حسین پناهی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: زبان و ادبیات فارسی
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو هیات ممیزه دانشگاه کردستان (1397 - 1399)
 • عضو دوره هیات ممیزه دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی کردی و فارسی (زبانشناسی و بوطیقا)؛ مشترک بین دانشگاه کردستان در ایران و دانشگاههای صلاح الدین در اربیل و راپرین در رانیه. 1397 (1397 - 1397)
 • پژوهشگر پاره وقت مرکز کردستان شناسی (1388 - 1388)
 • 2- عضو کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور در هیأت نظارت و ارزیابی استان کردستان (1388 - 1390)
 • مسؤول دفتر نظارت و ارزیابی و ارتقای آموزشی دانشگاه کردستان (1384 - 1389)
بیشتر