31 خرداد 1397
سيد احمد پارسا

سید احمد پارسا

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی (1378 - 1382)
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (1370 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اثرات دو روش تدریس در متن و تدریس انتزاعی(تدریس در متن و تدریس انتزاعی) برمیزان یادگیری برخی از دانش آموزان دبیرستانهای شیراز در درس دستور زبان
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (1368 - 1370)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • بلاغت
 • نقد و نظریه ادبی
 • ادبیات معاصر
 • خاقانی
 • ادب شفاهی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید احمد پارسا، محمد سعیدی مقدم (1396) سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: 35; 65-106
2
فرشاد مرادی، سید احمد پارسا (1396) مقایسة سمبولیسم اجتماعی در سروده های نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332 متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی: 1; 79-98
3
سید احمد پارسا، منصور رحیمی (1396) بررسی نشانه معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه ی تحلیل گفتمان فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران: 1; 1-18
4
حسین صادقی، سید احمد پارسا، یوسف طاهری (1395) ریخت شناسی فابل های مرزبان نامه دو فصلنامه علوم ادبی: 1; 105-123
5
پیمان تباری، سید احمد پارسا، محمد علی گذشتی (1395) انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی کس پژوهشنامه ی ادبیات کردی: 1; 1-15
6
سید مظهر ابراهیمی، سید احمد پارسا (1395) ریخت شناسی قصه های پریان در زبان کردی نقد ادبی: 1; 81-120
7
سید احمد پارسا (1395) اصلی ترین ویژگی های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی آینه میراث: 1; 173-191
8
سید احمد پارسا، نرجس قابلی (1395) بررسی ساختاری حکایت"خیر و شر" نظامی گنجه ای بر اساس الگوی کنشی گرماس فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران: 1; 1-14
9
شادی احمدی، سید احمد پارسا (1395) بررسی تأثیر القایی واج آرایی در نفثه المصدور، براساس نظریه ی موریس گرامون علوم انسانی اسلامی: 1; 71-85
10
رضا خلج، سید احمد پارسا (1395) بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه« در سروده های مهدی اخوان ثالث شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 1; 87-110
11
گشین شکوهی، سید احمد پارسا (1394) دلایل ادبی حذف مسندالیه در ردیف های فعلی قصاید خاقانی پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران: 1; 159-168
12
رضا خلج، سید احمد پارسا (1394) نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سروده های نادر نادر پور فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 3; 111-131
13
یداله محمدی، مصطفی گرجی، سید احمد پارسا (1394) نشانه شناسی غزلی از مولانا مطالعات عرفانی: 1; 147-180
14
سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1394) بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده های مهدی اخوان ثالث مطالعات و تحقیقات ادبی: 1; 41-69
15
Payman Tabari, sayyed ahmad parsa, Mohammad Ali Gozashti (2015) Humanism in Intellectual Style of Sherko Bekas, the Contemporary Poet from Iraqi Kurdistan International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS): 5; 1299-1303
16
Payman Tabari, sayyed ahmad parsa, Mohammad Ali Gozashti (2015) پMetamorphosis (Change) of Love in Shamloo’s Intellectual Style International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS): 1; 1175-1179
17
سید احمد پارسا، یداله محمدی (1394) شمس تبریزی، غیبت یا شهادت مطالعات زن و خانواده: 1; 73-101
18
سید احمد پارسا (1394) بن مایه های اساطیری داستان خیر و شرّ در هفت پیکر نظامی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(زبان و ادبیات فارسی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب: اول; 41-56
19
سید احمد پارسا (1393) بررسی گونه ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 2; 1-14
20
یدالله محمّدی، مصطفی گرجی، سید احمد پارسا (1393) بررسى و تحلیل غزلى از مولانا با رویکرد نشانه شناسى علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: 1; 117-138
21
سید احمد پارسا، ناصر محبی (1393) درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: 1; 37-50
22
سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1393) بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده های دهه ی سی مهدی اخوان ثالث با تکیه بر کودتای 28 مرداد 1332 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 1; 55-70
23
سید احمد پارسا، حیدر دهمرده (1393) عرفان و عرفان نمایی در آیینه ی فرهنگ عامیانه عرفانیات در ادب فارسی: 1; 95-107
24
سید احمد پارسا، حبیب الله سلیمی (1392) تبیین نکته ای مبهم در بیتی از شرفنامه ی نظامی گنجه ای با تکیه بر شواهد زبان کردی ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج: 3; 45-61
25
سید احمد پارسا، سعدی حاجی (1392) رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان نون و القلم فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران: 2; 21-34
26
سید احمد پارسا، اقبال مرادی (1392) تیپ شناسی شخصیت های صادق هدایت بر اساس نظریه انیه گرام ادبیات داستانی: 3; 5-22
27
سید احمد پارسا (1391) تحلیل و بررسی دیدگاه های اندیشمندان علوم بلاغی در زمینه ی تصدیر کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد: 25; 9-27
28
سید احمد پارسا، یوسف طاهری (1391) بررسی وجوه روایتی در داستان های مرزبان نامه براساس نظریه تزوتان تودوروف متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان: 2; 1-16
29
عبدالله رسول نژاد، سید احمد پارسا (1391) بررسی مضمونی سروده های عربی خاقانی و مقایسه ی آن ها با چکامه های پارسی وی مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی): شماره 22; صص121-153
30
سید احمد پارسا (1390) قرابت های معنایی در بوستان و گلستان پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: 3; 57-80
31
سید احمد پارسا (1390) مقایسه تطبیقی امثال کردی و فارسی ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج: دوم; 17-44
32
ژیلا صالحی، سید احمد پارسا (1390) بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد: 22; 31-59
33
سید احمد پارسا، مینا جابری (1390) بررسی برخی از مؤلفه های نقد فرمالیستی در قصاید خاقانی مطالعات و تحقیقات ادبی: 16; 65-33
34
فردین حسین پناهی (دانشجوی ریاضی)، سید احمد پارسا (1390) استعاره های ترکیبی، گونه ای نویافته از استعاره در سروده های خاقانی شروانی شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 8; 25-50
35
36
سید احمد پارسا، دلارام مهدوی (1390) بررسی نقش های معنایی ـ منظوری جملات پرسشی در غزلیّات شمس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم: 71; 32-53
37
ژیلا صالحی، سید احمد پارسا (1390) بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد: 22; 33-57
38
سید احمد پارسا، یوسف طاهری، حسین صادقی (1389) روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان های کوتاه رئالیستی پیک نور: 3; 156-177
39
سید احمد پارسا (1389) نگاهی به راهنمای موضوعی حافظ شناسی کتاب ماه: دوم; 109-112
40
سید احمد پارسا، علی محمد پشت دار، کیومرث گروسی (1389) رابطه ی کارکرد زبانی با تیپ های شخصیتی داستان «فارسی شکر است» پیک نور: 1; 0-0
41
سید احمد پارسا، محمد آزاد مظهری (1389) ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): 11; 61-86
42
سید احمد پارسا، لاله صلواتی (1389) ریخت شناسی حکایت های کلیله و دمنه ی نصرالله منشی شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 6; 47-77
43
سید احمد پارسا، محمد آزاد مظهری (1389) ساقی نامه ی نظامی گنجه ای و تعداد واقعی ابیات آن علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: 2; 49-69
44
سید احمد پارسا (1388) مقایسه ی دو چامه ی خاقانی شروانی و ملا محمود بیخود علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: 1; 15-30
45
سید احمد پارسا (1388) هنجارگریزی های خاقانی شروانی در ردیف قصاید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم: 66; 77-102
46
سید احمد پارسا (1388) بررسی میزان تأثیر پذیری منوچهری دامغانی از معلقه ی امرؤالقیس پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(ادبیات و علوم انسانی سابق) - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان: 3; 19-34
47
سید احمد پارسا، گل اندام واهیم (1388) انواع خواب و رؤیا در مثنوی مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا: 1; 29-59
48
سید احمد پارسا، محمد آزاد مظهری (1388) ویژگیهای مشترک فکری ساقینامه ها و تفاوتها و شباهتهای آن با سبک فردی رباعیات خیام فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 5; 11-33
49
سید احمد پارسا (1388) نقش امثال در پژوهشهای تاریخی مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان: 1; 55-33
50
سید احمد پارسا (1388) تحلیل و بررسی سروده ی «نادر یا اسکندر» اخوان ثالث شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 1; 35-49
51
سید احمد پارسا، ناهید اشرفی (1387) بن مایه های اساطیری-آیینی داستان خره بماه و بهرام گور در مرزبان نامه مجله ی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی مشهد: 163; 41-51
52
ژیلا صالحی، سید احمد پارسا (1387) مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد: 17; 129-152
53
سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1387) مقایسه ی سبکی هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی: 58; 1-22
54
سید احمد پارسا (1386) تصحیح دو تصحیف در دیوان خاقانی ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 1; 1-17
55
سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1386) سبک شناسی هجویات متنبی مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی): 7; 159-175
56
سید احمد پارسا (1385) مینی مالیسم و ادب پارسی (بررسی تطبیقی حکایت های گلستان با داستان های مینی مالیستی ) ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 17; 27-47
57
سید احمد پارسا (1385) نگرشی بر آیین مهر پرستی فروهر: 1; 35-38
58
سید احمد پارسا (1385) درنگی بر ایوان مداین زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم: 3; 5-18
59
سید احمد پارسا (1385) سبک شناسی هجویات خاقانی علوم اجتماعی و انسانی شیراز: 48; 57-67
60
سید احمد پارسا (1384) جلوه های طنز در ضرب المثل های فارسی رشد آموزش زبان و ادب فارسی: 1; 73-77
61
سید احمد پارسا (1384) مثل از نگاهی نو رشد آموزش زبان و ادب فارسی: 1; 4-17
62
سید احمد پارسا (1384) تحلیل مثال های مربوط به پیشینه ها و تأثیر آن ها بر گفتار علوم اجتماعی و انسانی شیراز: 44; 30-50
63
لطف الله یار محمدی، سید احمد پارسا (1383) تأثیر فرهنگ اسلامی بر امثال فارسی مجله جستارهای ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق): 3; 111-133
64
سید احمد پارسا (1382) سیری در دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها کتاب ماه: 4; 118-124
65
سید احمد پارسا (1382) نیم نگاهی به بدیع نو کتاب ماه: 4; 150-156
66
سید احمد پارسا (1380) نگرشی بر حماسه ی گیل گمش چیستا: 1; 743-746
67
سید احمد پارسا (1376) مقایسه قطعاتی از ایرج میرزا و دولت آبادی ادبیات معاصر: 21-22; 30-34
مقاله ارائه‌شده
1
سید احمد پارسا (1396) شیرکو بیکس، سفیر آشتی، آزادی و انسانیت نخستین همایش بین المللی ادبیات زبان همدلی، ایران، شیراز
2
سید احمد پارسا (1396) واکاوی نغمه های مادرانه در زبان کردی دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه، ایران، بوشهر
3
4
سید احمد پارسا (1396) بررسی نوآور یهای خاقانی در سرود ههای عربی ایشان همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، ایران، شیراز
5
سید احمد پارسا (1396) رَوانینیکی نویّ بوّ په ندی پیّشینیان ، عراق، رانیه
6
سید احمد پارسا (1395) رَوّلّی فولکلور له په روه رده ی مندالّ دا ، عراق، چه رمو
7
سید احمد پارسا (1394) میر سیّد علی همدانی و خاقانی اولین همایش بین المللی میر سیدعلی همدان، ایران، همدان
8
سید احمد پارسا (1394) نقش تفسیر بیضاوی در گسترش فرهنگ اسلامی و شناساندن سر زمین پارس جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی، ایران، شیراز
9
سید احمد پارسا، نعمت اله عزیزی (1393) زبان فارسی و نقش آن در تقویت مبانی هویت ایرانی نخستین همایش آموزش زبان فارسی، ایران، تهران
10
سید احمد پارسا، شادی احمدی (1393) مطالعه ی موردی مجاز « " آسیب شناسی شاهد مثالهای کتب آموزشی "بیان نخستین همایش آموزش زبان فارسی، ایران، تهران
11
sayyed ahmad parsa (2014) The scientific facets of Al-Biruni’s life: An investigation of his scientific methodology in research Biruniinternational conference 2014, Bangladesh, Dhaka
12
سید احمد پارسا (1392) تأثیر «وحشی بافقی» بر «قانع» شاعر عراقی همایش ملی کمال الدین وحشی بافقی، ایران، یزد
13
سید احمد پارسا (1392) تابۆ شکینی له شیعری مه حوی دا یه که م کۆنفڕانسی ئه کادیمی نێوده وڵه تی ده رباره ی کوردو کوردستان له مێژوودا، عێراق، هه ولێر
14
نعمت اله عزیزی، سید احمد پارسا (1390) آسیب شناسی نا کارآمدی تحقیقات در حوزه علوم انسانی: بررسی راههای بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی در علوم انسانی اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­ نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، ایران، سنندج
15
سید احمد پارسا (1390) مقایسه تطبیقی تشبیهات حسی در ابن معتز و منو چهری دامغانی همایش ملی ادبیات تطبیقی، ایران، کرمانشاه
16
سید احمد پارسا، فرشاد مرادی (1389) بررسی ویژگی های سبکی غزلیات فرید اصفهانی پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، ایران، سبزوار
17
سید احمد پارسا (1388) بررسی موانع بیداری و پیشرفت جوامع اسلامی از دیدگاه اقبال لاهوری همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و سی و دومین سال تولد علامه اقبال لاهوری، ایران، سیستان و بلوچستان
18
سید احمد پارسا (1388) پبررسی انعکاس اوضاع فلسطین در دو سروده ی جبرا ابراهیم جبرا و محمود درویش ادبیات مقاومت در لبنان، ایران، گیلان
19
سید احمد پارسا (1388) بررسی مناظرات پروین اعتصامی از نظر فرم و محتوی اختر چرخ ادب
20
سید احمد پارسا (1387) نقش رودکی در تکوین شعر فارسی در عهد سامانی جایگاه رودکی در ادبیات تاجیکی در مکالمه فرهنگ ها، تاجیکستان، خجند
21
سید احمد پارسا (1387) جایگاه حافظ در میان شاعران کرد عراقی مکتب شیراز، ایران، شیراز
22
سید احمد پارسا (1386) تأثیر شعر سعدی بر ادب کلاسیک کردی روز جهانی شعر، ایران، شیراز
23
سید احمد پارسا (1386) استاد فرزان، سخن سنجی کم نظیر همایش علامه فرزان و تحقیقات ادبی معاصر، ایران، بیرجند
24
سید احمد پارسا (1386) بررسی امثال و حکم در سروده های رودکی بزرگداشت هزار و صدمین سال ولادت رودکی، ایران، دانشگاه تهران
25
سید احمد پارسا (1386) بررسی مثل از نگاهی نو دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران، مشهد
26
سید احمد پارسا (1386) سبک شناسی امثال فارسی چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادب فارسی، ایران، رشت
27
سید احمد پارسا (1386) حجم نمونه و کارکرد آن در پژوهش های ادبی چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادب فارسی، ایران، رشت
28
سید احمد پارسا (1385) جنسیت زدگی زبان فارسی زن توسعه و دانشگاه، ایران، مهاباد
29
سید احمد پارسا (1385) نقش زبان فارسی در تقویت مبانی هویت ملی ایرانیان گفتمان ایرانیان(هویت ایرانی)، ایران، تهران
30
سید احمد پارسا (1385) جلوه های سیمای پیامبر اعظم و آموزه های ایشان در بوستان سعدی سیمای پیامبر اعظم در ادب فارسی مهاباد، ایران، مهاباد
31
سید احمد پارسا (1384) همراه با استاد زرّین کوب در گلشن عرفان اسلامی بزرگداشت دکتر زرین کوب، ایران، بروجرد
32
سید احمد پارسا (1384) ترجمه ی دیوان حافظ به زبان کردی همایش جهانی روز حافظ، ایران، شیراز
33
سید احمد پارسا (1384) آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی همایش تجلی فرهنگ در دانشگاه، ایران، مهاباد
34
سید احمد پارسا (1384) نقد و بررسی منابع آموزشی دانشگاهی در زمینه ی مبانی عرفان و تصوف همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ایران، تهران
35
سید احمد پارسا (1384) دیار پارس و شمیم دل انگیز کلام آسمانی کنگره جهانی فارسی شناسی، ایران، شیراز
36
سید احمد پارسا (1384) نقد و بررسی منابع آموزشی دانشگاهی در زمینه ی مبانی عرفان و تصوف همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ایران، تهران
37
سید احمد پارسا (1383) نگاهی دیگر به سلامان و ابسال زبان و ادبیات فارسی در سده نهم، ایران، دانشگاه هرمزگان
38
سید احمد پارسا (1382) وضعیت مثل در موج سوم همایش تطبیقی زبان کردی و فارسی، ایران، مهاباد
39
سید احمد پارسا (1382) نسیم شمال فرزند زمان خویشتن(مشترک با دکتر حسن لی) بزرگداشت سید اشرف الدین گیلانی، ایران، تهران
40
سید احمد پارسا، ژیلا صالحی (1382) امثال و حکم کردی در شعر نظامی گنجوی همایش تطبیقی زبان کردی و فارسی، ایران، مهاباد
41
سید احمد پارسا (1378) جلوه های طنز در ضرب المثل های فارسی در قلمرو ( آموزش زبان و ادب فارسی ) در سومین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی، ایران، سنندج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سید احمد پارسا (1388) هنجارگریزی های خاقانی شروانی در ردیف قصاید دانشگاه کردستان
2
سید احمد پارسا (1388) سمبولبسم اجتماعی در سروده های اخوان ثالث دانشگاه کردستان
3
نعمت اله عزیزی، سید احمد پارسا (1387) آسیب شناسی علل ناکارآمدی تحقیقات در زمینه علوم انسانی دانشگاه کردستان
4
عبدالله رسول نژاد، سید احمد پارسا (1385) تحلیل و بررسی سروده های عربی خاقانی دانشگاه کردستان
5
سید احمد پارسا (1384) مقایسه تطبیقی امثال کردی و فارسی دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
خالد یوسفی، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1396) خوانش بوم گرایانه ی سروده های بیکس و سهراب سپهری
2
سیدحسام حسینی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1396) بررسی کارکردهای ردیف در غزلیات خاقانی و نظامی
3
4
5
6
هیوا عبدی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395) بررسی آلات موسیقی در قصاید خاقانی
7
عطااله اولیایی، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395) بررسی استعاره و تناسب موضوعی آن در قصاید خاقانی
8
مریم اسماعیلی، نعمت اله عزیزی، سید احمد پارسا (1395) مطالعه دیدگاههای تربیت اخلاقی عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر
9
ارسطو حیدری، سید احمد پارسا، نجم الدین جباری (1395) بررسی و تحلیل شگردهای طنزآفرینی علی اکبر دهخدا در چرندپرند و دیوان اشعارش
10
11
رضا خلج، سید احمد پارسا، نسرین علی اکبری (1394) بررسی و تحلیل تشبیه در شعر شاعران دهه سی
12
معصومه احمدی، سید احمد پارسا، قربان ولیئی (1394) جلوه های فرهنگ اسلامی در حدیقه سنایی
13
ناصر راز نهان، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1393) بررسی رئالیسم اجتماعی در آثار محمد بهمن بیگی
14
سید مظهر ابراهیمی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1393) ریخت شناسی قصّه های پریان در زبان کردی
15
وفا زندی، سید احمد پارسا، طیبه فدوی (1393) جنبه های نمایشی اشعار مهدی اخوان ثالث
16
فهیم بشیری، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1393) بررسی معانی ثانوی جملات پرسشی و امری در دفتر اول مثنوی
17
فرشاد مرادی، سید احمد پارسا، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، علی محمدی (1392) بررسی سمبولیسم اجتماعی در شعر دهه سی
18
سمانه فیضی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1392) بررسی بازتاب فرهنگ عامه در حکایات نصیحه الملوک غزالی
19
20
نرجس قابلی، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1392) بررسی ساختاری روایت های هفت گنبد نظامی براساس نظریه ی گرماس
21
گشین شکوهی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1392) بررسی ذکر و حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی از دیدگاه علم معانی
22
شریفه مرادی، سید احمد پارسا، کمال خالق پناه (1392) تحلیل رمان سووشون براساس نظریه ی ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن
23
علی اکبر خسرو پناه، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1392) بررسی امثال در بوستان و گلستان سعدی
24
25
نادر مصطفائی راد، عبدالله رسول نژاد، سید احمد پارسا (1391) بررسی تطبیقی امثال عربی وکردی
26
سمیرا ریزه وندی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید احمد پارسا (1391) پایان بندی در رمان های پست مدرن فارسی
27
حسن کارگر، سید احمد پارسا، نسرین علی اکبری (1391) شگردهای هنری عبید در آفرینش طنز
28
سعدی حاجی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1391) رابطه ی کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان های آل احمد
29
اقبال رحیمی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1391) تحلیل و بررسی زبانی و ادبی گور نوشته های گورستان شهرستان مریوان
30
سیدعلی مرادی، سید احمد پارسا، هادی رضوان (1390) بررسی اندیشه های کلامی در قصاید خاقانی
31
شهلا مظفری، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1389) صورخیال در دیوان نالی کردستانی
32
دلارام مهدوی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1389) بررسی نقش های معنایی-منظوری جملات پرسشی در غزلیات شمس
33
طیبه مرادیانی، محسن پیشوایی علوی، سید احمد پارسا (1388) بررسی و مقایسه خمریات ابن فارس مصری و حافظ شیرازی
34
مهناز شریعتی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1388) بررسی تطبیقی شعر نو کردی و فارسی (با توجه به اشعار نیما یوشیج و عبدالله گوران)
35
پروین کاکایی، سید احمد پارسا (1388) سبک شناسی اشعار فارسی مولانا خالد نقشبندی
36
کیومرث گروسی، سید احمد پارسا، علی محمد پشت دار (1388) رابطه ی کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی داستان های جمال زاده
37
38
39
سید بهاء الدین حسینی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1387) تحلیل و بررسی مدایح نبوی (ص ) در آثار پارسی گویان کرد
40
مستوره درخشی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1387) بررسی فرم و محتوای اشعار مستوره کردستانی
41
ناهید اشرفی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1387) بررسی جلوه های فرهنگ عامه در مرزبان نامه
42
43
44
ژیلا صالحی، سید احمد پارسا، محمد مراد ایرانی (1386) بررسی جلوه های فرهنگ مادری نظامی در حوزه ی زبانی هفت پیکر و خسرو شیرین
45
فرشاد مرادی، سید احمد پارسا، عبدالله رسول نژاد (1385) مقایسه سبکی هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی
46
فاطمه دیوسوار، سید احمد پارسا، محمد مراد ایرانی (1385) بررسی دانسته ها و باورهای عامیانه و عالمانه در قصاید بلند خاقانی
کتاب
1
سید احمد پارسا (1395) سلطان اقلیم سخن شابک:978-600-324-210-4
2
سید احمد پارسا (1394) بررسی تطبیقی امثال کردی و فارسی شابک:9789642797059
3
سید احمد پارسا (1394) بررسی و تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی شابک:978-964-426-727-6
4
سید احمد پارسا (1394) تعلیم اللغه الفارسیه للعرب شابک:978-600-324-175-6
5
اکبر صیادکوه، منیژه عبداللهی، کاووس حسن لی، سید احمد پارسا (1393) سخن شیرین فارسی شابک:2766278
6
7
سید احمد پارسا (1388) مقایسه تطبیقی امثال کردی و فارسی شابک:9789642797059
8
سید احمد پارسا (1388) اینک خورشید از غرب طلوع می کند شابک:9643560678
9
اکبر صیادکوه، کاووس حسن لی، منیژه عبداللهی، سید احمد پارسا (1386) سخن شیرین فارسی شابک:978-964-530-236-6
10
سید احمد پارسا (1386) سخن شیرین پارسی (ویراست 3 با تجدید نظر اساسی) شابک:1331322
11
سید احمد پارسا (1380) درمان شناختی اعتیاد به مواد مخدر شابک:964-6444-64-4
12
سید احمد پارسا سخن شیرین پارسی
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • حبيب الله سليمي
  نام و نام خانوادگی: حبیب الله سلیمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: زبان و ادبیات فارسی
  رساله:
 • سعدي حاجي
  نام و نام خانوادگی: سعدی حاجی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: زبان و ادبیات فارسی
  رساله:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه ارتقاء (1391 - 1393)
 • پژوهشگر پاره وقت مرکز کردستان شناسی (1388 - 1388)
 • 2- عضو کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور در هیأت نظارت و ارزیابی استان کردستان (1388 - 1390)
 • مسؤول دفتر نظارت و ارزیابی و ارتقای آموزشی دانشگاه کردستان (1384 - 1389)
بیشتر