مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نگاهی به راهنمای موضوعی حافظ ...
عنوان نگاهی به راهنمای موضوعی حافظ شناسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها حافظ، کتابشناسی، راهنمای موضوعی
چکیده پژوهش در هر موضوعی مستلزمآگاهی از پیشنه آن است. یکی از راه های اگاهی یافتن در چنین موردی مراجعه به کتاب شناسی هاست که اروپاییان آن را Bibliographie و عرب ها آن را «علم الکتب» نامیده اند . هدف پژوهش حاضر بررسی کتاب راهنمای موضوعی حافظ است و می کوشد به نقد و برسی آن بپردازد
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)