1403/01/31
زینب آئینی

زینب آئینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3215
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی کارآفرینی ، تهران ، ایران (1392 - 1397)
    عنوان رساله: طراحی چارچوب سیاست های توسعه کارآفرینی مولد
  • کارشناسی ارشد کارآفرینی ، علامه طباطبایی ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان رساله: شناسایی عوامل تعیین کننده قصد کارآفرینی دانشجویان دختر دانشگاه علامه
  • کارشناسی مدیریت صنعتی ، بین المللی امام خمینی ، ایران (1383 - 1387)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Trends and patterns in entrepreneurial action research: a bibliometric overview and research agenda Abolghasem Arabiun, niloofar salajegheh, Zeynab Aeeni, armin khaleghi (2023)
Formal sources of finance boost innovation: Do immigrants benefit as much as natives? Shayegheh Ashourizadeh, mehrzad saeedikiya, Zeynab Aeeni, serdar temiz (2022)
Extending the potential of Baumol’s entrepreneurial allocation theory Zeynab Aeeni, mahmoud motvaseli, kamal sakhdari, mehrzad saeedikiya (2019)
Baumol’s theory of entrepreneurial allocation: A systematic review and research agenda Zeynab Aeeni, mahmoud motvaseli, kamal sakhdari, ali mobini dehkordi (2019)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
کارآفرینی اثرسازانه کمال سخدری، نیلوفر سلاجقه، زینب آئینی (1402)
Human capital and entrepreneurial career choices of immigrants originating from emerging economies Shayegheh Ashourizadeh, mehrzad saeedikiya, Zeynab Aeeni, mahan Poorhosseinzadeh (2022)
Innovation Amplifies Growth Ambitions of Early-Stage Female Entrepreneurs: More in Nordics, Less in MENA Region mehrzad saeedikiya, Zeynab Aeeni, serdar temiz, Hiroko Kawamorita (2021)
پایان نامه
فهم رفتار مصرف‌کنندگان نسل آلفا با رویکرد کیفی رامین مرادیان، آرمان احمدی زاد، رضا شافعی، زینب آئینی (1402)
شناسایی موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریتی آسیه کریم پور، آرمان احمدی زاد، زینب آئینی (1401)