1403/01/31
روشن خوشنوازی

روشن خوشنوازی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6506671795
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه کردستان-دانشکده علوم پایه گروه شیمی
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی معدنی (1376 - 1382)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد شیمی معدنی (1374 - 1376)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی شیمی محض (1369 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of a new 0D nanostructured [fAr-Cl)tetra-azo-Sg2Hg] coordination supramolecular compound derived from phenyl isothiocyanate ligand Mohammad Kazem Mohammadi, Roushan Khoshnavazi, Samira Geravand, Mehdi Karimi, Pascal Retailleau, Ghodrat Mahmoudi, Payam Hayati, Ardavan Masoudiasl (2019)
New 2D polyoxoanions built up of A‑type sandwich anions and trivalent cerium, neodymium and samarium cations Roushan Khoshnavazi, Francesco Nicolò, Hadi Amiri Rudbari, Leila Bahrami, Abuzar Noroozi, ABDI KAMAL (2016)
EVALUATION OF IRON AND MANGANESE-COATED PUMICE APPLICATION FOR THE REMOVAL OF As(V) FROM AQUEOUS SOLUTIONS Liela Babaiefar, Bubak Souri, Masoumeh Heidari, Roushan Khoshnavazi (2012)
Synthesis and structure of sandwich-type polytungstoarsenates of [As2W18Cd4(H2O)2O68]10– and [As2W18Zn2(CdOH2)2O68]10– Roushan Khoshnavazi, Leila Bahrami, Shahedeh Tayamon, Sahar Gholamiyan, Hamideh Dawoodi, Marzieh Shahsavar (2009)
Syntheses and structures determination of new polytungstoarsenates [Na2As2W18U2O72]12− and [MAs2W18U2O72]13− Roushan Khoshnavazi, eshtiagh Hosseini, M.Hassan Alizade, M. T. Pope (2006)
Synthesis, structure, and characterization of a new sandwich-type arsenotungstocerate, [As2W18Ce3O71(H2O)3]122 M.Hassan Alizade, Hossein Eshtiagh-Hosseini, Roushan Khoshnavazi (2004)
Novel Catalytic Acetylation of Alcohols with Preyssler’s Anion, [NaP5Wa30O110]14– M.Hassan Alizade, H. Razawi, F. Farrash Bamoharram, M. K. Hassanzadeh, Roushan Khoshnavazi, F. Mohammadi Zonoz (2003)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Preparation of polyoxometalate/graphene nanocomposites with covalent interaction Jamal Narimani, Abdollah Salimi, Roushan Khoshnavazi, Rezgar Ahmadi (2015)
Studying the Physiochemical Properties of Qeshlaq Dam and Qeshlaq River Kamal amani, Roushan Khoshnavazi, Rahman Hallaj (2011)
Immobilization of H4S1M012O44) multilayer and transition metal complexes on glassy carbon electrode modified with carbon nanotube Azam korani, Rahman Hallaj, Roushan Khoshnavazi, Hasan Hadadzadeh, Abdollah Salimi (2007)
Synthesis, structure and valance bond culculation of complex: [(AsW9034)2(OCeOH2)3]12- Hosain Eshtyaqhosaini, M.Hassan Alizade, Mohammad Mahdi Motahari, P. Lawaee, Roushan Khoshnavazi (2004)
سخنرانی
پایان نامه
سنتز و بهبود عملکرد کاتالیزگری کمپلکس های فلزی پلی اکسو-متالات ها لیلا بهرامی، روشن خوشنوازی، امین رستمی (1394)
بررســی اثر پامیس پوشش داده شده با منـگنز و آهن در حذف آرسنیک ازآب لیلا بابائی فر، بابک سوری، معصومه حیدری، روشن خوشنوازی (1390)
سنتز و شناسایی کمپلکسهای ساندویچی [P2W18U2MO72] 12- (M = Co2+, Mn2+, Ni2+ and Zn2+) ال. کاویانی، علی مرسلی، روشن خوشنوازی (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • شیمی پلی اکسومتالات ها، سنتز و کاربردها
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان (1395 - ادامه دارد)
 • رییس دانشکده علوم پایه (1390 - 1393)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم (1389 - 1390)
 • مدیر کل امور فرهنگی (1388 - 1389)
 • مدیر گروه شیمی (1384 - 1386)
بیشتر