1403/03/05
مصطفی محمودجانلو

مصطفی محمودجانلو

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 3541
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1395)
    عنوان رساله: برداشت های استادان موسیقی ایران از نحوۀ تقطیع جملات ردیف میرزا عبدالله (دستگاه شور)
  • کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: اجرا در دستگاه چهارگاه بر اساس آواز قمرالملوک وزیری و آواز بیات اصفهان بر اساس صفحۀ مرتضی خان نی داوود
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

سخنرانی
کتاب
ردیف برومند؛ الگویی در معماری رپرتوار موسیقی دستگاهی ایرانی مصطفی محمودجانلو، کژوان ضیاءالدینی (1399)
اثر بدیع و ارزنده هنری
مستوره مصطفی محمودجانلو (1400)

علایق پژوهشی

  • نوازندگی موسیقی ایرانی
بیشتر