1403/01/31
هادی پارسا

هادی پارسا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23135453
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی فیزیک (1387 - 1392)
    عنوان رساله: معرفی یک رویکرد جدید در محاسبه ی سختی و پتانسیل الکترونی شیمیایی سیستم ها ی اتمی و مولکولی و محاسبه ی انرژی همبستگی الکترونی حالت پایه در سیستم های چند الکترونی با استفاده از یک مدل تجربی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته