1403/02/29
هوشنگ دباغ

هوشنگ دباغ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56926457100
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ایران-سنندج-بلوار پاسداران-قرادیان-دانشگاه کردستان-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی عمران
تلفن: (+98)8733662313

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1363 - 1368)
  عنوان پایان‌نامه: پروژه بتن
 • دکترای تخصصی مهندسی عمران (سازه) ، دانشگاه نیو ساوث ویلز ، استرالیا (1381 - 1386)
  عنوان رساله: Strength and ductility of high-strength concrete shear walls under reverse cyclic loading
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه) ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1369 - 1372)
  عنوان رساله: بهینه سازی عرض نوار ماتریس مستطیلی با استفاده از نظریه گراف
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Reliability-based stochastic finite element using the explicit probability density function Rezan Choobdarian, Azad Yazdani, Hooshang Dabbagh, Mohammad Rashid Salimi (2023)
Compressive Cyclic Response of Steel Fiber-Reinforced Lightweight Concrete Hooshang Dabbagh, Khandaker M. Anwar Hossain, Kasra Amoorezaie (2023)
STOCHASTIC GALERKIN FINITE ELEMENT METHOD FOR NONLINEAR ELASTICITY AND APPLICATION TO REINFORCED CONCRETE MEMBERS Salman Ghavami, Bedrich Sousedik, Hooshang Dabbagh, Morad Ahmadnasab (2022)
Design-Oriented Stress-Strain Model for FRP-Confined Lightweight Aggregate Concrete Hooshang Dabbagh, Meysam Delshad, Kasra Amoorezaie (2021)
Effects of different cyclic loading on lightweight self-compacting concrete Hamon Fathi, Hooshang Dabbagh, Tina Lameie (2020)
The Effects of Steel Fiber and Nano-SiO2 on the Cyclic Flexural Behavior of Reinforced LWAC Beams Soodeh Akbarpoor, Hooshang Dabbagh, Hamid Reza Tavakkoli (2018)
Compressive Toughness of Lightweight Aggregate Concrete Containing Different Types of Steel Fiber under Monotonic Loading Hooshang Dabbagh, Kasra Amoorezaie, Soodeh Akbarpoor, korosh babamoradi (2017)
Comparison of cyclic compressive Constitutive Models for Concrete of Cyclic هوشنگ دباغ، فرهاد اصلانی (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
روشهای صحت سنجی خود ترمیمی ترکهای موجود در بتن مصطفی نوری، وحید نعمت، مراحم آشنگرف، هوشنگ دباغ (1398)
ارزیابی خودترمیمی در بتن مبتنی بر باکتری مصطفی نوری، وحید نعمت، مراحم آشنگرف، هوشنگ دباغ (1398)
بررسی اثر بازشو بر صلبیت دال های بتنی حبابی هوشنگ دباغ، نوید علیرمائی (1397)
بررسی دوام و خواص بتن باکتریایی پریسا صالحی، پگاه زارع، هوشنگ دباغ (1397)
روش های استفاده از باکتری در بتن پگاه زارع، پریسا صالحی، هوشنگ دباغ (1396)
اثرات باکتری در بهبود خواص بتن هوشنگ دباغ، پگاه زارع، پریسا صالحی (1396)
Compressive Toughness of Lightweight Aggregate Concrete Containing Different Types of Steel Fiber under Monotonic Loading Hooshang Dabbagh, Kasra Amoorezaie, Soodeh Akbarpoor, korosh babamoradi (2016)
منحنی تنش کرنش بتن سبک سازه ای تحت بارگذاری یکنواخت و دوره ای فشاری هوشنگ دباغ، سوده اکبرپور، کسری عمو رضایی، کوروش بابامرادی (1395)
تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن سبکدانه سازه ای هوشنگ دباغ، سوده اکبرپور، کوروش بابامرادی (1395)
تاثیر خصوصیات هندسی الیاف فولادی بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای هوشنگ دباغ، سوده اکبرپور، کسری عمو رضایی (1395)
ارائه رابطه تنش-کرنش برای بتن های پر مقاومت هوشنگ دباغ، سلمان قوامی (1395)
اثر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری بتن سبک هوشنگ دباغ، کوروش بابامرادی، سوده اکبرپور (1394)
بررسی منحنی تنش کرنش بتن سبک سازهای هوشنگ دباغ، سوده اکبرپور، کوروش بابامرادی (1394)
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی اسکریا قروه هوشنگ دباغ، سوده اکبرپور، کوروش بابامرادی (1394)
تعیین طرح مخلوط بهینه بتن سبک سازه ای با استفاده از روش تاگوچی هوشنگ دباغ، کوروش بابامرادی، سوده اکبرپور (1394)
بررسی اثرات سختی خاک بر طیف طرح آیین نامه 2800 ایران امین محرابی مقدم، هوشنگ دباغ (1393)
Optimum concrete mix design use Taguchi method Hooshang Dabbagh, Chia Paknahad (2014)
بررسی اثرات سختی و ضخامت خاک محل بر طیف طرح منطقه امین محرابی مقدم، هوشنگ دباغ (1392)
Effects of Aggregate Size on SCC under Cyclic Loading Hooshang Dabbagh, Hamon Fathi (2013)
عرض و فاصله ترکها در تیرها و دالهای یکطرفه بتن آرمه اشکان عظیمی وزیری، هوشنگ دباغ (1392)
Prediction of Flexural Crack Width in Reinforced Concrete Beams ashkan azimi vaziri, Hooshang Dabbagh (2013)
تغییر شکل وشکل پذیری دیوار برشی کوتاه بتن آرمه هوشنگ دباغ، حیدر تارام، مرتضی بسطامی (1391)
مقاومت دیوار برشی کوتاه بتن آرمه هوشنگ دباغ، حیدر تارام، مرتضی بسطامی (1391)
Load-Carrying Capacity of Reactive Powder Concrete Columns Retrofitted with CFRP Hooshang Dabbagh, Muhammad Abassi, Amir Hooshang Akhaveissy (2012)
Strength of Squat Reinforced Concrete Shear Walls Hooshang Dabbagh, Farhad Aslani, Omid Rashidian (2009)
MODELING CONCRETE BEHAVIOR UNDER REVERSED CYCLIC LOADING Hooshang Dabbagh, Farhad Aslani (2008)
Finite Element Analysis RC Membranes Icluding Aggregate Interlock Hooshang Dabbagh, S. J. Foster, Vijaya Rangan (2004)
Finite Element Analysis of RC Walls Subjected Monotonic or Cyclic Actions Stephen J. Foster, Nantawat Khomwan, Hooshang Dabbagh, Vijaya Rangan (2004)
Fixed Cracked Membrane Model for FE Analysis of RC Hooshang Dabbagh, S. J. Foster (2004)
سخنرانی
کتاب
ریاضیات مهندسی کاربردی نبرد حبیبی، هوشنگ دباغ (1393)
نوآوری
پایان نامه
ارزیابی امکان ترمیم باکتریایی بتن های سبک حاوی خاکستر پوسته برنج عبدالوحید نعمت، مراحم آشنگرف، هوشنگ دباغ (1399)
اثر نانوسیلیس و الیاف فولادی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح سبک سوده اکبرپور، هوشنگ دباغ، حمید رضا توکلی (1397)
بررسی رفتار بتن سبک سازه ای تحت اثر برش یوسف شهبازی، هوشنگ دباغ (1396)
تحلیل مدل STM اتصالات بتنی تحت بارهای دوره ای ساسان عبدالکریمی، علیرضا حبیبی، هوشنگ دباغ (1396)
ارزیابی قابلیت اعتماد دیوارهای برشی بتن آرمه بر اساس تحلیل اجزا محدود تصادفی آرینا نوسودی، آزاد یزدانی، هوشنگ دباغ، زانیار میرزایی (1396)
اثر دما بر منحنی تنش کرنش بتن سبک حاوی نانو سیلیس و الیاف فولادی تحت بارگذاری کششی محمد فاروق انصاری مقدم، فرزین فاروقی، هوشنگ دباغ (1395)
بررسی کارایی و خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای ساخته شده با اسکریای قروه و متاکائولین صابر دود کانلوی میلان، هوشنگ دباغ، محمد اسماعیل نیا عمران (1393)
تحلیل مدل STM اعضای بتن آرمه تحت بارهای دوره ای ریزان چوبداریان، هوشنگ دباغ (1393)
مدلسازی ترک خمشی در تیرها و دالهای یکطرفه بتن آرمه اشکان عظیمی وزیری، هوشنگ دباغ (1392)
مطالعه مقایسه ای مدلهای مشخصه دوره ای برای میلگرد فولادی امید رحمتی، هوشنگ دباغ، مرتضی بسطامی (1389)
بررسی قفل و بست سنگدانه ای در بتن خودمتراکم محمدامین عظیمی، هوشنگ دباغ، محمد شکرچی زاده (1389)
بدست آوردن منحنی های آسیب پذیری پل ها با روش های احتمالاتی امیر ملکشاهی، مرتضی بسطامی، هوشنگ دباغ (1388)
مطالعه مقایسه ای مدلهای مشخصه دوره ای برای بتن فرهاد اصلانی، هوشنگ دباغ، مرتضی بسطامی (1388)
آنالیز المان محدود غیرخطی پانل های بتن مسلح تحت اثر بارهای مونوتونیک منوچهر اردلانی، محمد صادق روحانی منش، هوشنگ دباغ (1385)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مدل رفتاری بتن های خاص تحت اثر بارگذاری یک نواخت و دوره ای
 • مدل میله و بست اعضا و سازه های بتنی
 • تحلیل اجزاء محدود غیر خطی سازه های بتنی
 • خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های خاص مانند بتن پرمقاومت، بتن سبک سازه ای و بتن خود تراکم
بیشتر

دانشجویان

 • آرینا نوسودی
  نام: آرینا نوسودی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران گرایش سازه
  رساله:
 • هیرش حمه امین فقی محمود
  نام: هیرش حمه امین فقی محمود
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران گرایش سازه
  رساله: بررسی اثر افزودنیهای طبیعی (شیره توت و انگور) بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن معمولی
 • مسعود حشمتی
  نام: مسعود حشمتی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران گرایش سازه
  رساله: بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمر تک بخشی حاوی خاکستر بادی و سرباره
 • سوده اکبرپور
  نام: سوده اکبرپور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران گرایش سازه
  رساله: اثر نانوسیلیس و الیاف فولادی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح سبک
 • ریزان چوبداریان
  نام: ریزان چوبداریان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران (سازه)
  رساله:
 • هومن محمددوست
  نام: هومن محمددوست
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران (سازه)
  رساله: بررسی تاثیر مواد آبگریز داخلی در بتن ژئوپلیمر تک بخشی بر پایه ی خاکستر بادی و سرباره بر شاخص های دوامی
 • سلمان قوامی
  نام: سلمان قوامی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران (سازه)
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی عمران (1374 - 1379)
 • مدیر دفتر طرح های عمرانی (1373 - 1374)
 • رییس دانشکده مهندسی (1391 - 1393)
 • معاون عمرانی دانشگاه (1385 - 1391)
بیشتر

گالری تصاویر

هوشنگ دباغ