1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثرات رهاسازی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر کیفیت آب سدهای با هدف شرب (مطالعه موردی، دریاچه سد قشلاق سنندج)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
آب شرب- پرورش ماهی - کپور نقره ای - کیفیت آب - سد قشلاق سنندج
سال 1402
پژوهشگران حبیب الله محمدی ، ادریس قادری ، روناک زارعی ، آرمان منصوری ، عرفان کریمیان ، برزان بهرامی کمانگر

چکیده

مخازن آبی به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب مورد نیاز بخش‎های کشاورزی، صنعت و شرب از اهمیت ویژه‎ای برخوردارند. یکی از عوامل اصلی در تولید طعم و بوی نامطلوب آب در منابع آبی، جوامع جلبکی هستند که با ایجاد تجمعات و تولید سمومی خاص می‌توانند روی سلامت اکوسیستم و زیست موجودات آبزی و حتی انسانها موثر واقع شده و موجب ایجاد طعم و بویی نامطبوع در آب و محیطهای آبی شوند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات رهاسازی برخی کپور ماهیان پرورشی با تاکید بر ماهی فیتوفاگ در چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار در 12 استخر 6000 لیتری انجام شد. ماهی‌های مورد آزمایش با میانگین وزنی 50 گرمی از مزرعه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی قصر شیرین استان کرمانشاه تهیه شد. عوامل فیزیکی و شیمیایی مورد نظر همراه با برخی فاکتورهای کیفی آب حوضچه‌‌ها طی دوره نمونه‌برداری بصورت هفتگی اندازه گیری شد. همچنین جهت بررسی ترکیب و تغییرات جمعیتی جوامع جلبکی (فیتوپلانکتونی) تیمارها و بررسی میزان اثر کنترلی و تغذیه‌ای ماهی فیتوفاگ بر تیمارهای مورد آزمایش بصورت هفتگی از هر استخر نمونه آب تهیه و در ظروف پلاستیکی با فرمالین‌ 4 درصد تثبیت و جهت‌ مطالعه‌ به ‌آزمایشگاه‌ اکولوژی آبزیان دانشگاه کردستان منتقل‌ ‌شد‌. همچنین ساختار زئوپلانکتونی و رژیم غذایی نیز در طی دوره مطالعه انجام شد. همچنی جهت بررسی دقیق اثرات ماهی بر کیفیت آب سد، سیانوتوکسین‌ها توسط کیت تجاری Microcystins-ADDA ELISA Kit PN 520011، Anatoxin-a ELISA Kit، PN 520060 (Abraxis، Warminster، ایالات متحده آمریکا) با دستگاه ELISA اندازه گیری شدند. در مجموع نتایج مطالعه حاضر به وضوح نتایج مثبت رهاسازی ماهی فیتوفاگ بر کنترل جوامع جلبکی آب، کاهش سم جلبکی سیانوتوکسین و کمک به بهبود کیفیت آب را نشان می‌دهد.