1403/01/27
عرفان کریمیان

عرفان کریمیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3125
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
First record of Glossosoma unguiculatum Martynov, 1925 (Trichoptera, Glossosomatidae) from Iran Halil Ibrahimi, Habibiollah Mohammadi, Edris Ghaderi, Erfan Karimian, Ronak zareii, Laila Pirozi (2023)
Athripsodes saral sp. nov., a new Leptoceridae (Trichoptera) from the Kurdistan Province, Iran Habibiollah Mohammadi, Halil Ibrahimi, Edris Ghaderi, Erfan Karimian, Arman mansouri, Farshad Maolodi (2023)
A new species of the genus Hydropsyche Pictet, 1834 (Trichoptera: Hydropsychidae) from Kurdistan Province, Iran Halil Ibrahimi, Habibiollah Mohammadi, Edris Ghaderi, Erfan Karimian (2023)
The effect of rainbow trout farming on water quality around the sea farms in the south of the Caspian Sea Seyed mohammad vahid Farabi, Mahdi golaghaei, mansour sharifian, gholamreza daryanabard, Erfan Karimian (2022)
The impacts of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cage culture on the facultative anaerobic bacteria in south of Caspian Sea Zahra Yaghoubzadeh, Seyed mohammad vahid Farabi, Erfan Karimian, Samira Dad (2021)
بررسی عوامل فیزیکوشیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری عرفان کریمیان، حبیب الله محمدی، ادریس قادری، حمید حسین پور، نظیر واحدی (1399)
ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI عرفان کریمیان، برزان بهرامی کمانگر، حبیب الله محمدی، ادریس قادری (1399)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مطالعه ارجحیت غذایی و توان تغذیه ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) از جلبک های موثر در طعم و بوی آب شرب (سد قشلاق سنندج، استان کردستان) روناک زارعی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، ادریس قادری، عرفان کریمیان، لیلا پیروزی، فرشاد مولودی (1401)
مطالعه ساختار و تراکم جلبکی آب خام تصفیه خانه شرب سنندج روناک زارعی، لیلا پیروزی، آرمان منصوری، عرفان کریمیان، حبیب الله محمدی (1401)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
مطالعه ارجحیت غذایی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در سد قشلاق سنندج با هدف تعیین میزان توان کنترل جوامع جلبکی روناک زارعی، برزان بهرامی کمانگر، حبیب الله محمدی، عرفان کریمیان، ادریس قادری (1402)
مطالعه ارجحیت غذایی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در سد قشلاق سنندج با هدف تعیین میزان توان کنترل جوامع جلبکی روناک زارعی، برزان بهرامی کمانگر، حبیب الله محمدی، عرفان کریمیان، ادریس قادری (1402)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه اثرات رهاسازی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر کیفیت آب سدهای با هدف شرب (مطالعه موردی، دریاچه سد قشلاق سنندج) حبیب الله محمدی، آرمان منصوری، روناک زارعی، ادریس قادری، عرفان کریمیان، برزان بهرامی کمانگر (1402)
بررسی وضعیت تروفی و توان تولید آب دریاچه سد داریان در راستای تولید ماهی، اشتغالزایی و کارآفرینی در منطقه حبیب الله محمدی، ادریس قادری، عرفان کریمیان، برزان بهرامی کمانگر (1402)
مطالعه لیمنولوژی و ارزیابی ذخائر سد گاران مریوان به منظور انجام فعالیتهای شیلاتی برزان بهرامی کمانگر، وحید زادمجید، ادریس قادری، عرفان کریمیان، حبیب الله محمدی (1397)