1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای سیاه (Nigella sativa L.) دانه با استفاده از نشانگر SCoT
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سیاه دانه، تنوع ژنتیکی، نشانگر SCoT
سال 1392
پژوهشگران خالد میرزایی ، قادر میرزاقادری ، هدیه بدخشان ، محمد حسن شمسی فرد

چکیده

نشانگر SCoT یکی از نشانگرهای جدید میباشد که براساس تنوع در ناحیه حفظ شده کدون آغاز ATG عمل میکند. در این مطالعه از 20 آغازگر مختلف برای برسی تنوع ژنتیکی 39 اکوتیپ سیاه دانه (Nigella sativa L) که عمدتاً از مناطق مختلف ایران جمع آوری شدند استفاده شد. کل باندهای تولید شده به وسیله این اغازگرها 118 عدد بود که 33 عدد (97/27%) چند شکل بودند.