1403/01/27
فرهاد احمدنژاد

فرهاد احمدنژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 348915362
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تکامل سیال گرمابی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی میان بارهای سیال علیرضا زراسوندی، فاطمه اسدی، هوشنگ پورکاسب، فرهاد احمدنژاد، حسن زمانیان (1396)
پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل اسکارن زایی توده گرانیتوئیدی سامن (جنوب غرب ملایر، همدان) حسن زمانیان، فرهاد احمدنژاد، اکرم کرمی، بتول تقی پور (1396)
زمین شیمی و تبادل جرم واحدهای بوکسیتی مختلف در کانسار بوکسیت مومبی (جنوب غرب ایران) حسن زمانیان، فرهاد احمدنژاد، علیرضا زراسوندی، پریسا شاهکرمی، منا صامتی (1396)
Thermobarometry in the Sarvian Fe-skarn deposit (Central Iran) based on garnet–pyroxene chemistry and fluid inclusion studies Hassan Zamanian, Mona Sameti, Amir Pazoki, Narges Barani, Farhad Ahmadnejad (2017)
بررسی رفتار عناصر کمیاب و نادر خاکی در پهنه های دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری سونگون بتول تقی پور، محمد علی مکی زاده، وحید محمدی، فرهاد احمدنژاد (1393)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
تاثیر کانی‌شناسی خاک ‌رس بر خواص خمیری آن الهه یاسینی، محمد فتح اللهی، فرهاد احمدنژاد (1402)