1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر غلظت های مختلف ساکارز و ترهالوز برروی انجماداسپرم مرخز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ساکاروز، تری هالوز، منی، انجماد، بزمرخز
سال 1386
پژوهشگران بهروز خلیلی(دانشجو)، محمدجواد ضمیری(استاد راهنما)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، امیر رشیدی(استاد مشاور)، محمدعلی زارعی(استاد مشاور)

چکیده

خلاصه مقاله در بخش سند-فایل ضمیمه می باشد.