امید سرچمی

صفحه نخست /امید سرچمی
امید سرچمی
نام و نام خانوادگی امید سرچمی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!