نگار خسرو زاد

صفحه نخست /نگار خسرو زاد
نگار خسرو زاد
نام و نام خانوادگی نگار خسرو زاد
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!