سجاد سلیمانی

صفحه نخست /سجاد سلیمانی
سجاد سلیمانی
نام و نام خانوادگی سجاد سلیمانی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی پژوهشهاي علوم دامي ايران (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز