سمانه لله گانی

صفحه نخست /سمانه لله گانی
سمانه لله گانی
نام و نام خانوادگی سمانه لله گانی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!