ئاسو بزرگ پناه

صفحه نخست /ئاسو بزرگ پناه
ئاسو بزرگ پناه
نام و نام خانوادگی ئاسو بزرگ پناه
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!