آرزو علیخانی

صفحه نخست /آرزو علیخانی
آرزو علیخانی
نام و نام خانوادگی آرزو علیخانی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی تأثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر ریسک اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري مالي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
2 Investigation the Effects of Restatement of Tehran Stock Exchange’s Firms on Information Risk European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences(نا متعبر از تاريخ 17/6/94)
3 ACCOUNTING RESTATEMENT AND INFORMATION RISK: EVIDENCE FROM IRAN RADIX INTERNATIONAL JOURNAL OF BANKING, FINANCE AND ACCOUNTING