عطاء الله محمدی

صفحه نخست /عطاء الله محمدی
عطاء الله محمدی
نام و نام خانوادگی عطاء الله محمدی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 STUDYING THE EFFECT OF INCOME SMOOTHING ON SYSTEMATIC RISK: EVIDENCE FROM IRAN RADIX INTERNATIONAL JOURNAL OF BANKING, FINANCE AND ACCOUNTING