منوچهر گرجی پور افتحی

صفحه نخست /منوچهر گرجی پور افتحی
منوچهر گرجی پور افتحی
نام و نام خانوادگی منوچهر گرجی پور افتحی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!