رافع ترابی

صفحه نخست /رافع ترابی
رافع ترابی
نام و نام خانوادگی رافع ترابی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Predict Student Scores Using Bayesian Networks Procedia - Social and Behavioral Sciences