پریسا فاضلی

صفحه نخست /پریسا فاضلی
پریسا فاضلی
نام و نام خانوادگی پریسا فاضلی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک