پژمان عباسی

صفحه نخست /پژمان عباسی
پژمان عباسی
نام و نام خانوادگی پژمان عباسی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!