مستوره آرمیون

صفحه نخست /مستوره آرمیون
مستوره آرمیون
نام و نام خانوادگی مستوره آرمیون
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!