امیر قنبری

صفحه نخست /امیر قنبری
امیر قنبری
نام و نام خانوادگی امیر قنبری
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!