خاتون پرویزی

صفحه نخست /خاتون پرویزی
خاتون پرویزی
نام و نام خانوادگی خاتون پرویزی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!