سونیا کرمی

صفحه نخست /سونیا کرمی
سونیا کرمی
نام و نام خانوادگی سونیا کرمی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 آینده پژوهی تقاضای مسکن شهری در انطباق با تحولات ساختاری جمعیت مورد مطالعه (کلانشهر تبریز) سونیا کرمی رسول قربانی شهریار روستایی، هوشمند علیزاده 1399/09/10