نگار خورنگ

صفحه نخست /نگار خورنگ
نگار خورنگ
نام و نام خانوادگی نگار خورنگ
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!