جلیل غفوری

صفحه نخست /جلیل غفوری
جلیل غفوری
نام و نام خانوادگی جلیل غفوری
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!