کوروش مروتی

صفحه نخست /کوروش مروتی
کوروش مروتی
نام و نام خانوادگی کوروش مروتی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!