سوما مرادی

صفحه نخست /سوما مرادی
سوما مرادی
نام و نام خانوادگی سوما مرادی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!