اسرین فتحی

صفحه نخست /اسرین فتحی
اسرین فتحی
نام و نام خانوادگی اسرین فتحی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیزیت بازرگانی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!