ثریا قاضی

صفحه نخست /ثریا قاضی
ثریا قاضی
نام و نام خانوادگی ثریا قاضی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت بازرگانی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!