شهرام عبدالملکی

صفحه نخست /شهرام عبدالملکی
شهرام عبدالملکی
نام و نام خانوادگی شهرام عبدالملکی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / شیلات و ارزیابی ذخایر آبزیان
وبسایت
پست الکترونیک