سید یوسف پیغمبری

صفحه نخست /سید یوسف پیغمبری
سید یوسف پیغمبری
نام و نام خانوادگی سید یوسف پیغمبری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / صید و ارزیابی ذخایر آبزیان
وبسایت
پست الکترونیک