سمیرا رفیعی

صفحه نخست /سمیرا رفیعی
سمیرا رفیعی
نام و نام خانوادگی سمیرا رفیعی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی / مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 DSMN: A New Approach for Link Prediction in Multilplex Networks International Journal of Information and Communication Technology Research
2 CNDP: Link prediction based on common neighbors degree penalization PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
3 بهبود عمل کرد الگوریتم خوشه بندی فازی سی- مینز با وزن دهی اتوماتیک و محلی ویژگی ها مهندسي برق دانشگاه تبريز