مهرنوش محمدی

صفحه نخست /مهرنوش محمدی
مهرنوش محمدی
نام و نام خانوادگی مهرنوش محمدی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی / مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 SCE: Subspace-based core expansion method for community detection in complex networks PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS