زهرا شجریان

صفحه نخست /زهرا شجریان
زهرا شجریان
نام و نام خانوادگی زهرا شجریان
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی / مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!