مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دستورزی ژنتیکی مخمر برای ...
عنوان دستورزی ژنتیکی مخمر برای تولید ترکیبات طبیعی: مطالعه موردی بتاکاروتن و استریگولاکتون ها
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها مخمر، کریسپر، مهندسی ژنتیک، بتاکاروتن
چکیده بتاکاروتن یکی از ترکیبات مهم در مسیر بیوسنتزی هورمون های استریگولاکتونی است. هورمون های استریگولاکتون دارای نقش مهمی در رشد و نمو گیاه می باشند و استفاده از آنها در کشاورزی دارای اهمیت است ولی مقدار آنها در گیاه پایین است. بنابراین تولید این هورمون ها در سیستم های میکروبی دارای اهمیت بالایی است. در این سخنرانی در مورد راهکارهای تولید این ترکیبات در مخمر به عنوان یک سیستم مطلوب با استفاده از روش های جدید ویرایش ژنوم مانند CRISPR-Cas9 بحث خواهد شد.
پژوهشگران محمد مجدی (نفر اول)