بدنه خبر

صفحه نخست /ارتقاء سامانه پژوهشی دانشگاه ...

ارتقاء سامانه پژوهشی دانشگاه کردستان به نسخه جدید

دوشنبه / 24 بهمن 1390

سامانه پژوهشی دانشگاه کردستان به نسخه جدیدتر ارتقاء پیدا کرد. از مهمترین مزیتهای این نسخه افزایش سرعت و ظاهر کاربرپسندتر آن است.
بایگانی خبرها